هزینه کمتر ، دریافت خدمات بیشتر با بیمه گروهی

سلامتی حق همه انسان‌ها است و همه افراد باید بتوانند از امکانات پزشکی و درمانی استفاده کنند. اما هزینه استفاده از خدمات درمانی نه تنها رایگان نیست که در برخی موارد این هزینه‌ها بسیار بالا و سرسام‌آور است و هر کسی از عهده پرداخت آن برنمی‌آید. کاهش خسارت به فرد بیمار و خانواده وی از یک سو و حق استفاده از خدمات پزشکی از سوی دیگر به عنوان یک حق انسانی باعث شد که بیمه‌های مختلفی در این راستا به وجود بیاید. بیمه‌های درمانی شناخته‌شده در ایران، بیمه درمان تامین اجتماعی است که با صدور دفترچه درمانی از سوی این سازمان برای افراد تحت پوشش و خانواده آن‌ها، ارایه می‌شود. بیمه خدمات درمانی نیز یکی دیگر از بیمه‌های درمانی در ایران است که افراد زیادی از آن استفاده می‌کنند. این نوع بیمه‌های درمانی را بیمه‌های درمان پایه یا اصلی می‌گویند که در کاهش هزینه بیماری‌ها نقش مهمی دارند و تا 30% از هزینه‌های ایجادشده را پرداخت می‌کنند. اما گاه روند درمان بعضی بیماری‌ها هزینه‌هایی بالاتر از سقف تعهدات بیمه‌های درمان پایه دارد. برای رفع این مشکل، بیمه درمان تکمیلی می‌تواند بسیار کمک کننده باشد. این بیمه در انواع مختلفی از جمله بیمه درمان انفرادی، بیمه درمان گروهی و درمان خانواده ارایه می‌شود. در ادامه مطلب آنچه لازم است درباره درمان تکمیلی و بیمه درمان گروهی بدانید را توضیح خواهیم داد.

 

نظرات