مزیت خرید بیمه تکمیلی تامین اجتماعی چیست؟

حتماً تا به حال نام تامین اجتماعی را شنیده‌اید زیرا درصد زیادی از افراد در ایران تحت پوشش این سازمان هستند. سازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگترین سازمان‌های بیمه‌ای در کشور است. ارایه خدمات درمانی یکی از رسالت‌های این سازمان است طوری که بیمه‌شدگان این سازمان با پرداخت هزینه کمی می‌توانند از بیمه درمان تامین اجتماعی برای پرداخت هزینه معاینات، امکانات پزشکی و خرید دارو استفاده کنند. اما آیا تعهدات درمانی بیمه تامین اجتماعی کافی است؟ اگر این اواخر گذرتان به بیمارستان خورده باشد احتمالاً پاسخ شما هم منفی است. بیمه تکمیلی، یک نوع بیمه درمانی است که در کنار بیمه تامین اجتماعی ارایه می‌شود. اگر شما هم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستید و ضرورت بیمه تکمیلی را احساس می‌کنید در ابتدا باید بدانید بیمه تکمیلی تامین اجتماعی چیست ؟ باید بگوییم این نوع بیمه در حال حاضر بهترین جایگزین برای افزایش تعهدات درمانی افراد است.

نظرات