بیمه بدنه

بیمه بدنه

بیمه های اتومبیل برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی مانند تصادف، آتش‌سوزی و سرقت در نظر گرفته شده اند. این حوادث ممکن است برای خودرو، سرنشینان یا اشخاص ثالث اتفاق بیفتد. علاوه بر آنها مواردی مانند شکستن شیشه اتومبیل، دفاع از حقوق بیمه‌گزار در مراجعه به دادگستری و مسئول خسارت و توقف اتومبیل خسارت دیده در مدت تعمیر نیز با دریافت حق‌بیمه اضافی قابل بیمه شدن می‌باشد.
خسارت‌هایی که در اثر حوادث اتومبیل برای اشخاص ثالث اتفاق می افتد، با بیمه‌نامه شخص ثالث مورد تامین قرار می‌گیرد. بیمه شخص ثالث  اجباری است و قوانین خاص خود را دارد. خسارت هایی که به بدنه اتومبیل وارد می شود با بیمه بدنه قابل جبران است. بیمه بدنه اختیاری است و برخی از خسارات وارد بر بدنه را پوشش می دهد. البته با خرید پوشش های اضافی می توان خسارت های بیشتری را جبران کرد. بنابراین این پوشش بیمه بدنه اتومبیل نگرانی دارندگان وسائل نقلیه در مورد حوادثی که منجر به آسیب دیدن اتومبیل آنها و ایجاد هزینه های پرداخت خسارت میگردد را کاهش می دهد یا از میان می برد.
در بیمه های بدنه بیمه گزار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغی را به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد. البته به طور کلی اتومبیل هایی که برای پوشش بیمه بدنه معرفی میگردند، در ابتدای امر بایستی قابل بیمه شدن را داشته باشند و این قابلیت در مرحله اول از دو راه اثبات میگردد:

 • سال ساخت اتومبیل:
  حداکثر بیش از 10 سال از تولید و مونتاژ وسائل نقلیه سواری در زمان معرفی و صدور بیمه نامه نگذشته باشد،البته برای پوشش بیمه بدنه اتومبیلهای سواری با قدمت سال ساخت برای هر سال اضافه بر 10 سال مزبور 5 % اضافه نرخ بعنوان قدمت سال ساخت در نظر گرفته و بر حق بیمه های اصلی اضافه گردیده و صدور بیمه نامه برای اتومبیلهایی که بیش از 20 سال از ساخت آنها گذشته باشد نیاز به مجوز از مدیریت بیمه های اتومبیل دارد.
 • بازدید اولیه از اتومبیل:
  راه دیگر اثبات قابلیت پوشش بیمه بدنه برای اتومبیلهای معرفی شده، کارشناسی و بازدید اولیه از وسیله نقلیه معرفی شده توسط کارشناس مورد تأیید شرکت است که کارشناس مزبور باید دارای مجوز کارشناسی بازدید اولیه و کد اختصاصی بوده و گزارش مربوطه را جهت صدور بیمه نامه بدنه تهیه نماید.

خسارت های تحت پوشش بیمه بدنه

خسارت های اصلی که با خرید بیمه بدنه پوشش داده می شود:

 • برخورد خودرو با یک جسم (چه ثابت؛ چه متحرک)
 • واژگونی و سقوط خودرو
 • آتشسوزی، آذرخش یا انفجار خودرو یا لوازم یدکی اصلی همراه آن
 • سرقت کلی خودرو (خسارت ناشی از سرقت خودرو یا خسارت ناشی از آسیب دیدن وسایل اصلی یا وسایل اضافی درج شده در بیمه‌نامه)

خسارت هایی که برای بیمه آنها باید پوشش اضافی خریداری کرد:

 • شکستن شیشه به تنهایی
 • پاشیده شدن مواد شیمیایی
 • نوسانات قیمت (از 0 تا 100 میلیون تومان)
 • حوادث طبیعی
 • نوسانات قیمت بالای 100 میلیون تومان
 • ایاب و ذهاب
 • سرقت درجای تمام قطعات فابریک
 • سرقت درجای قطعات درخواستی

خسارت هایی که پوشش داده نمی شوند:

 • خسارتهایی ناشی از جنگ، شورش، حمله یا اعتصاب
 • خسارتهای ناشی از انفجار هسته ای
 • خسارتهای عمدی
 • خسارتهایی که در حین فرار از پلیس اتفاق بیفتد.
 • خسارتهایی که توسط رانندهای بدون گواهینامه رانندگی به خودرو وارد است.
 • خسارتهایی که علت وقوع آن، استفاده از مشروبات الکلی، مواد روانگردان یا مخدر باشد.
 • خسارتی که در اثر بکسل کردن وسیله نقلیه دیگری به خودرو وارد میشود؛
 • خساراتی که به دلیل حمل بار بیش از حد به خودرو وارد میشود.

تعهدات بیمه گزار

بیمه بدنه جزء بیمه هایی است که کاملا به نفع بیمه گزار (صاحب وسیله نقلیه) است. با توجه به افزایش بی سابقه قیمت اتومبیل ها، امکان سوءاستفاده از بیمه بدنه توسط افراد سودجو وجود دارد. لذا بیمه گزار ملزم به رعایت تعهدات زیر است:

اصل حسن نیت

داشتن حسن نیت در قراردادهای بیمه یک اصل اخلاقی است و به اجرای منصفانه تعهدات مورد توافق طرفین معامله کمک بسیاری می کند. مطابق این اصل بیمه‌گذار هنگام صدور بیمه‌نامه اطلاعات کامل و صحیح را با حسن نیت کامل به بیمه‌گر اعلام می کند.

پرداخت مبلغ بیمه

بیمه گزار باید حق بیمه را به صورت اقساطی یا یک جا در زمان مقرر پرداخت نماید و از دیرکرد آن جلوگیری کند.

اعلام تشدید خطر

هنگام خرید بیمه بدنه، بیمه‌گذار باید شرایط خودروی خود مانند کاربری را به بیمه‌گر اعلام میکند. به عبارتی هر خطری که اتومبیل را تهدید می کند باید به اطلاع بیمه گر برسد. فراموش نکنیم اصل بر حسن نیت است.

اعلام خسارت

در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر موظف است حداکثر تا 5 روز کاری از تاریخ رخداد حادثه، به یکی از مراکز پرداخت خسارت مراجعه کند یا حداقل از طریق پست سفارشی این موضوع را اطلاعرسانی نماید.علاوه بر این، بیمه‌گذار باید مدارک لازم و سایر اطلاعات راجع به حادثه و خسارت واردشده به خودرو را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.

پرهیز از اظهارات جعلی

در خرید بیمه و ارائه اطلاعات اصل بر حسن نیت است. اگر بیمه‌گذار به قصد تقلب و فریب شرکت بیمه، اطلاعات غلط به شرکت بیمه ارائه کند، هیچگونه خساتی دریافت نخواهد کرد.

اجتناب از تولید و توسعه حادثه یا خسارت

 بیمه‌گذار موظف است احتیاطهای لازمی و عرفی از اتومبیل خود را انجام دهد. بیمه گزار باید از ایجاد خسارت های عمدی اجتناب کند.

خودداری از انتقال خودرو

در صورت وقوع حادثه، بیمه‌گذار جز در مواردی که مأمور انتظامی دستور جا‌به‌جایی وسیله نقلیه را میدهد، نباید خودروی خود را جا‌به‌جا کند.

پرهیز از تعمیر خودرو بدون هماهنگی با شرکت بیمه

بیمه‌گذار نباید بدون هماهنگی با بیمه‌گر و پیش از نهایی شدن مراحل پرداخت خسارت، خودروی خود را تعمیر کند؛


خرید بیمه بدنه

به بخش خرید در بیمه بات بروید. بیمه بدنه را انتخاب کنید. نوع، مدل، سال ساخت و سایر مشخصات خواسته شده از اتومبیل را تعیین نمایید.حق بیمه را پرداخت نمایید. بیمه نامه خود را دریافت کنید.


نحوه اعلام فسخ و برگشت حق بیمه

چنانچه بیمه‌گذار یا بیمه‌گر بخواهند بیمه نامه را فسخ کنند باید مراتب را بطور کتبی و رسمی به طرف مقابل اطلاع دهند. اثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابلاغ مراتب به اقامتگاه طرف مقابل شروع می‌شود در صورت فسخ قرارداد بیمه از طرف بیمه‌گر یا بیمه‌گذار با انفساخ قرارداد بیمه، حق بیمه مدت اعتبار بیمه (بجز در مورد تبصره ماده 15) بصورت روز شمار محاسبه و باقیمانده به بیمه‌گذار مسترد می‌گردد.
تبصره: در صورتیکه ذینفع بیمه‌نامه شخص دیگری غیر از بیمه‌گذار باشد فسخ بیمه‌نامه توسط بیمه‌گذار مستلزم کسب موافقت ذینفع می باشد در صورت فسخ از طرف بیمه‌گر، مراتب باید علاوه بر بیمه‌گذار بطور کتبی به اطلاع ذینفع نیز رسانده شود.


دریافت خسارت

 • در صورت بروز حادثه، بیمه گزار با تکمیل "فرم اعلام خسارت بدنه اتومبیل" به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های بدنه اعلام خسارت می‌کند.
  این فرم شامل موارد زیر است:
  1. مشخصات بیمه‌نامه/ قرارداد
  2. مشخصات راننده موردبیمه
  3. مشخصات وسیله نقلیه طرف حادثه
  4. چگونگی وقوع حادثه
 • در نهایت اطلاعات تکمیل شده توسط بیمه گزار امضا و تایید می‌شود.
 • پس از تکمیل فرم، بیمه گزار موظف است مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده را تکمیل کند.
  درصورتی‌که خودرو نیاز به تعویض قطعه داشته باشد، برای قطعات موردنیاز "فاکتور" تهیه می‌شود و بیمه گزار موظف است قطعات آسیب دیده (داغی) را به بیمه تحویل دهد.
 • پس از محاسبه خسارت قابل پرداخت، "حواله پرداخت خسارت" در سه نسخه و "فرم مفاصاحساب" در دونسخه صادر و به بیمه گزار تحویل داده می‌شود.
  درصورتی‌که بیمه گزار بدهی داشته باشد این حواله در 4 نسخه صادر می‌شود که یک نسخه از آن جهت کسر بدهی‌های بیمه گزار می‌باشد و به اداره کل حسابداری و آمار تحویل داده می‌شود.
 • بیمه گزار حواله و فرم مفاصاحساب صادره را جهت دریافت چک به اداره‌کل حسابداری و آمار تحویل می‌دهد.
 • بیمه گزار چک به مبلغ محاسبه شده را از اداره‌کل حسابداری و آمار تحویل گرفته و به ازای آن "رسید دریافت چک" را تکمیل می‌کند.

شاید مایل به مطالعه باشید:

بیمه شخص ثالث